Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy korzystają ze strony internetowej ofertadrewna.pl, zwanej dalej „Stroną”. Administratorem danych osobowych jest foresting.pl.

1. Rodzaje gromadzonych danych

Podczas korzystania ze Strony mogą być gromadzone następujące rodzaje danych osobowych:

Informacje przesyłane za pomocą formularzy kontaktowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub inne informacje pozwalające na identyfikację użytkownika.

Dane zbierane za pomocą plików cookies: dane o korzystaniu z Strony, preferencje i ustawienia użytkownika.

Informacje zbierane za pomocą narzędzi analitycznych: dane o ruchu na Stronie, czasie spędzonym na Stronie, odwiedzonych podstronach itp.

2. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu:

Udzielania odpowiedzi na pytania i zapytania wysyłane za pomocą formularzy kontaktowych.

Przesyłania informacji w ramach Newslettera.

Analizy ruchu na Stronie i dostosowywania jej do preferencji użytkowników.

Zapewnienia optymalnego działania Strony i jej bezpieczeństwa.

Prowadzenia działań marketingowych (jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę).

3. Pliki cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia optymalnej jakości usług. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika (komputer, tablet, smartfon) podczas odwiedzania Strony. Służą one między innymi do zapamiętywania preferencji użytkownika oraz analizy ruchu na Stronie. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

4. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane stronom trzecim, chyba że użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę lub w przypadku, gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

5. Bezpieczeństwo danych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

6. Prawa użytkowników

Użytkownicy posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych.

7. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem za pomocą e-mail : kontakt@foresting.pl

8. Zmiany w polityce prywatności

Polityka prywatności może ulec zmianie. Wszelkie wprowadzone zmiany będą publikowane na Stronie.